Idealisti startují nový projekt!

A je to tu! Náš start-up Customer Hat má svou webovou tvář, čímžto oficiálně vypouštíme do světa produkt Clients Board – webovou platformu umožňující průběžné testování, zpětnou vazbu a dialog s ambassadory značky.

Myšlenku na tvorbu Clients Boardu v nás zasela spolupráce s pojišťovnou Allianz na výzkumné zákaznické komunitě, kterou jsme původně postavili na online sociálním webu Ning. Ověřili jsme si, že spojovat klienta se zákazníky a udržovat s nimi dialog tímto způsobem je efektivní nejen z hlediska časových a finančních úspor, ale také z hlediska obchodních úspěchů. Díky našemu řešení Allianz například stoupl prodej cestovního pojištění o 38%.

Co je tedy Clients Board? Na základě zvolených kritérií vyhledává vhodné kandidáty a co-workingovým modelem z nich tvoří značkové ambassadory. Pretestováním kampaní, produktů a služeb potom generujeme skupiny early adopters a skutečných milovníků značky. Díky průběžné komunikaci s klienty získáváme množství dat a zákaznických insightů v rekordně krátké době.