K čemu je antropologie v byznysu?

Čtěte více o:

Byznys a antropologie nejsou slova, která bychom viděli často vedle sebe, přesto tvoří velmi zajímavé spojení. Společně s dalšími českými autory nám byl zveřejněn text ve sborníku zaměřeného na využití antropologického výzkumu pro byznysové účely.

 

“Proč korporátní Amerika doslova ignoruje obor, který by jí mohl přinést mnoho vhledů do toho, jak funguje mysl zákazníka?”, ptá se Jure Klepic, inovátor sociálních médií, v Huffington Post a tím oborem má na mysli antropologii.

Podle Klepice je problémem pravděpodobně to, že byznysmeni a marketéři nemají dostatek času pro prohledávání relevantních akademických výzkumů, které by jim umožnily přinést lepší obchodní výsledky prostřednictvím hlubšího porozumění jejich zákazníkům. Proto vítá vydání knihy Handbook of Anthropology in Business, na které jsme měli tu čest se společně s Jaroslavem Círem a Kateřinou Ailovou podílet.

Handbook of Anthropology in Business je publikace určená pro širokou varietu čtenářů od seniorních byznysových matadorů po novické etno-výzkumníky a naopak od nováčků korporátní sféry po rutinéry etnografického výzkumu. Nabízí antropologicky informovanou inspiraci pro nejrůznější obchodní modely. Analyzuje stávající situaci na trhu a nastiňuje také výzvy, kterým byznyz antropologie čelí a v budoucnu čelit bude.

Pro české publikum může být potom zajímavé a svým způsobem uspokojující, že etnografie se v zemích nepostižených desítkami let centrálně plánované ekonomiky potýká s podobnými potížemi jako v tuzemském kontextu. I na západ od nás je sbližování metody, která nepřináší čísla, ale barvité a komplexní popisy různých spotřebitelských problematik a skupin, s korporátním světem poznamenané určitými nesoulady a nedorozuměním.


Čtěte více o: