AplikaceImplementace

Jak měřit efektivitu komunikačních instore nástrojů?

Klient: Pražský voucher na inovační projekty

Zadavatelé reklamy investují velké finanční částky do podpory v instore, avšak na trhu nejsou adekvátní nástroje na měření efektivity vynaložených prostředků. Z analýz zaměřených na způsoby rozhodování o vhodnosti či nevhodnosti použití POP prostředků vyplývá, že rozhodnutí jsou většinou  uskutečňována spíše na základě „domněnek“ a intuice.

Vyhodnocení dopadu instore aktivit

V roce 2021 získala firma Idealisti, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 4. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy Idealisti, s.r.o. na projektu Vyhodnocení dopadu instore aktivit v Praze za účelem vytvoření nástroje pro měření efektivity komunikačních instore nástrojů.

Očekávaným výstupem projektu je nástroj pro efektivní plánování instore aktivit a zpráva. Projekt Vyhodnocení dopadu instore aktivit je spolufinancován Evropskou unií.