ImplementaceKomunikační strategieOutsourcingStrategie & InsightStrategie značky

Trask: Jak odlišit ICT firmu pomocí značky?

Klient: Trask solutions

Společnost Trask solutions vyrostla během 20 let svého působení z malé firmy o dvou ajťácích na solidní firmu o více než 400 zaměstnancích. Jak odvyprávět příběh její značky jinak, než to dělají stovky dalších “vykvašených” IT “garážovek”?

Problém

Společnost Trask patří mezi významné lokální technologické a konzultační firmy v ICT segmentu. Při svém dynamickém růstu se dostala do situace, kdy bylo nutné jasně definovat, jakým způsobem se bude jednotně a jednoznačně prezentovat vůči svým zákazníkům, partnerům a zaměstnancům. S tímto úkolem s v Trasku obrátili na Idealisty, se kterými již měli zkušenost z minulosti.

Řešení

Po značkovém auditu, který obsahoval monitoring konkurence, audit materiálů a rozhovory se zákazníky, byl pomocí série interních workshopů definován positioning značky postavený na kvalitě znalostí, jimiž firma disponuje, a jejich promítnutí do obchodních přínosů pro zákazníky. Značka byla následně definována prostřednictvím dokumentů, které se staly zadáním pro novou grafickou identitu, komunikaci i HR procesy.

Následně byla vytvořená komunikační strategie, jejímž cílem bylo budovat známost značky a posilovat vnímání v intencích daných positioningem. Komunikační strategie byla cílená jak na cílovou skupinu novinářů, klientů, tak také potencionálních a stávajících zaměstnanců. Tak sloužila jako zadání nejen pro externí komunikaci, ale i pro interní komunikaci. Při implementaci této strategie jsme potom s klientem spolupracovali na bázi outsourcingu.

Výsledek

Kvalita znalostí se stala klíčovou proměnnou implementace strategie. Našim cílem bylo budovat vnímání značky Trask jako znalostní organizace. To prakticky vypadalo tak, že veškeré komunikační výstupy, které jsme buď realizovali, nebo pouze supervizovali jejich tvorbu, ať už se jednalo o pozvánku do divadla pro obchodní partnery, nebo PFko, byly srovnávány s touto pozicí.

Během roční úzké spolupráce na uvedení strategie do marketingové praxe se nám podařilo zkonsolidovat komunikační aktivity Trasku a nastavit některé dílčí procesy. Nastartovali jsme kontinuální komunikaci prostřednictvím relevantních online sociálních sítí a newsletter určený zaměstnancům. Dále jsme začali oživovat značku v souladu se strategií prostřednictvím různých webových prezentací.