Brand briefDesignPrint designStrategie & InsightWeb design

Thermoglass: Jak otestovat poptávku po unikátním produktu a oživit značku během 6 týdnů

Klient: PION

Rozjet nebo oživit značku není levná záležitost a také se nemusí nikdy v plné výši vrátit. Co kdyby ale bylo možné si otestovat poptávku po vašem novém produktu skrze prototyp značky?

Firma PION přináší unikátní technologii vytápění – topná skla Thermoglass, protkaná neviditelnou sítí nanovláken. Konkurencí této nové technologie jsou všechny tradičně zažité systémy vytápění, které stojí po dekády na velmi pevných základech. Firma si tedy před nákladnou investicí do nové výrobní haly potřebovala rychle (ještě během tohoto zimního období) otestovat poptávku po svém unikátním produktu na evropském trhu.

Idealisti metodou „quick & dirty“ během 6 týdnů připravili prototyp značky Thermoglass.

Idealisti metodou „quick & dirty“ během 6 týdnů připravili prototyp značky Thermoglass, který umožnil efektivně otestovat podnikatelský záměr s minimální časovou a finanční investicí. Pojďme se podívat, jak přístup “quick & dirty” vypadá.

Společný workshop

Na začátku bylo nutné se sejít u jednoho stolu a vytvořit si jasnou představu o tom, jak značka bude podporovat prodej topných skel Thermoglass – ujasnit si byznys model. Nástroj „lean canvas“, umožnil klientovi rychlou orientaci pro rozhodování, jakým směrem se při oživení značky vydat, a vytvořil podklad pro definici základních parametrů značky – cílové skupiny, unikátní nabídky či neférové výhody.

Případové studie

Jelikož je Thermoglass zcela nový systém vytápění, bylo za potřebí mít pro zákazníky k dispozici „uvěřitelnou“ případovou studii s reálným odhadem počátečních i provozních nákladů.

Aniž by bylo nutné stavbu pro případovou studii fyzicky realizovat, vytvořili jsme ve spolupráci s architektonickým studiem Baukumst dva typické projekty dle navržené cílové skupiny – rodinný dům a horskou chatu – včetně výpočtů nákladů v horizontu 20 let potřebných k porovnání cen s běžnými způsoby vytápění.

Webová prezentace

Thermoglass potřeboval začít komunikovat a testovat poptávku rychle, jelikož je zimní období nejvhodnější čas, kdy zákazníci uvažují o vytápění. Vytvořili jsme trojjazyčný web v builderu Webnode, na který mohl klient odkazovat již 2 dny po dokončení případové studie, a jehož správu a analytiku zvládá samostatně. Webová prezentace bez časových a finančních nákladů na programátora je způsob, jak efektivně začít testovat poptávku po novém produktu.

Propagační materiál pro veletrhy

Pro rychlé a účinné otestování poptávky na veletrzích bylo nutné vytvořit jasný a přitom detailní propagační materiál, který bude obsahovat vše, co potenciální zákazník chce vědět. Zvolili jsme skládací leták, do kterého se vešly nejen technické detaily, ceny, nabízené varianty topných skel Thermoglass a jejich využití, ale i evangelium značky a výsledky případové studie srovnávající náklady topných systémů.

Exist to be seen

Aby značka mohla žít a začít prodávat své produkty, musí být vidět. Vytvořili jsme koncept a design stánku pro tuzemské veletrhy a pro rychlý “rozjezd značky“ po Evropě jsme navrhli značkový truck s návěsem pro cesty do zahraniční a outdoor prodejní příležitosti.

Shrnutí

Během 6 týdnů Idealisti metodou “quick & dirty” dodali prototyp značky Thermoglass, a klient tak získal okamžitě možnost testovat poptávku svého unikátního produktu. Za velmi nízkou počáteční investici mohl začít topná skla nabízet i prodávat.

V současnosti se webová prezentace překládá do dalších dvou jazyků – norštiny a švédštiny. Poptávky z evropských zemí se pohybují v řádu milionů korun a technologii Thermoglass bude k vytápění využívat již v prosinci i obří přednášková vzducholoď na střeše Centra současného umění DOX v Holešovicích.

Vytvoření testovacího prototypu pro značku Thermoglass ukázalo, že vstup do světa brandů nemusí být zdlouhavý ani nákladný a pokud je správně řízen, přináší klientům požadované výsledky.