Strategie & InsightUX brief

Centrum: Jak řešit situaci, kdy existující data nestačí pro kvalitní strategická rozhodnutí?

Klient: Centrum Holdings

Problém

Společnost Centrum Holdings řešila v roce 2011 problém, jakou nastavit strategii pro svůj portál Centrum.cz, který vykazoval, stejně jako většina podobných stánek, stagnaci. Bylo zjevné, že koncept portálu, jako vstupní stránky pro internet, je překonaný. K dispozici měla celou řadu dat o uživatelích a jejich chování v rámci stránky. Chyběl ale celkový vhled do motivů uživatelského chování a jejich smysluplná segmentace.

Řešení

Idealisti nejprve vytvořili na základě datové analýzy uživatelské segmenty. K získání životně-stylových dat využili existující kontinuální výzkum MML-TGI a identifikovali typické uživatelské profily jednotlivých portálů na trhu. Následoval etnografický výzkum a podrobné hloubkové rozhovory s představiteli daných profilů za účelem identifikace jejich rozhodovacích procesů a vzorců chování. Vše doplnila rozsáhlá analýza trendů v konzumaci mediálního obsahu.

Výsledek

Popsali jsme kritické body portálu z hlediska uživatele a vytvořili uživatelské persony. Centrum Holdings díky tomu získalo praktický nástroj pro další strategickou i taktickou práci s portálem a mohlo dát jasné zadání webové agentuře.