Strategie & InsightStrategie značky

ACO: Jak rozšířit značku do nových subsegmentů a udělat z ní leadera?

Klient: ACO

Problém

Management mezinárodní společnosti ACO – dodavatel odvodňovacích systémů – si v roce 2012 položil za cíl rozšířit své portfolium služeb a stát se leaderem na trhu zpracování jídla a komerčních kuchyní. Za tímto účelem potřebovali vytvořit nabídku pro subsegment se specifickými potřebami se silnou podporou značky. Oslovili tedy společnost Idealisti, aby jim s tím pomohla.

Řešení

Idealisti provedli nejprve rozsáhlý výzkum mezi značkovými podílníky po celém světě a na základě výzkumných závěrů navrhli společně se společností Hrivnak strategii rozšíření značky ACO. Závěry výzkumu jsme vizualizovali pomocí infografiky. Na strategickou práci posléze navázala společnost Ogilvy & Mather uvedením nové kompetence značky na trh a uvnitř firmy.

Výsledek

Výstupy naší výzkumně-strategické práce usnadnily agentuře Ogilvy & Mather v rámci přípravy navazující komunikační kampaně. Závěry výzkumu a značková strategie odvyprávěná prostřednictvím infografiky dnes pomáhá managementu společnosti ACO při každodenním rozhodování o produktových inovací či komunikačních materiálech.