Corporate designDesignStrategie & InsightStrategie značkyWeb design

Logio: Jak vybudovat značku logistického start-upu, který se chce stát do 3 let leaderem segmentu?

Klient: Logio

Branding je doménou velkých společností – takových jako P&G, IBM, nebo FEDEX, že? My si to nemyslíme. A nemyslí si to ani náš zákazník — Logio — který je připraven dynamicky vyrazit a během méně než tří let se ve své kategorii dostat do vedení.

Problém

Supply-chain management a poradenství v logistice představuje rychle se rozvíjející trh s vysoce nediferencovaným konkurenčním prostředím. V roce 2007 nás oslovilo Logio – dnes nejúspěšnější český start-up v oblasti SCM – s cílem nabourat stereotyp kategorie a nově ji definovat.

Řešení

Logistika je o cestování z bodu A do bodu B v optimálním čase a kvantitě. Díky značkové propozici postavené na této jednoduché úvaze jsme pro Logio vyvinuli velmi odlišný hlas, ve které „mít hlas“ bylo do nedávna vnímáno jako zbytečný luxus. Tuto koncepci jsme dorazili do nového loga, které bylo představeno následně prostřednictvím komunikační kampaně.

Smyslem komunikační kampaně byla propagace značky Logio prostřednictvím jejích benefitů a produktů, například Planning Wizard. Cílem potom bylo získání nových obchodních partnerů. Cílovou skupinu byli manageři s rozhodovacími pravomocemi v oblasti logistiky relevantních firem.

Koncepci kampaně symbolizovala postava Superlogistika, který odkazoval ke komixovým superhrdinům. Superlogistik představoval daného managera, který díky produktům od Logia může v době ekonomické krize zachránit společnost optimalizací nákladových položek. 

Vizuálu Superlogistika chyběl obličej, který vybízel k doplnění vlastní fotkou čtenáře („zde může být vaše tvář/foto“). Kampaň probíhala primárně na internetu (mikrostránka Superlogistik, on-line direct mail, profil na Facebooku) a byla podpořena tiskovou inzercí (Hospodářské noviny) a PR. 

Výsledek

Firma Logio získala charakteristický hlas, a to v kategorii, kde „mít co říci“ bylo až donedávna považováno za zbytečný přepych. Logio sklízí ovoce důsledného brandingu, který se projevuje na získávání kontaktů na potencionální klienty (lead generation), konverzním poměru, na oddanosti zaměstnanců a na pociťovaném vedoucím postavení.