Komunikační strategieStrategie & InsightStrategie značky

Office Pro: Jak nastavit a řídit portfolio několika značek kancelářského nábytku?

Klient: Office Pro

Office Pro je jednou ze tří značek výrobce kancelářského nábytku a zatím značkou neznámou. Má se ovšem stát tzv. umbrella brand, tedy značkou zastřešující další značky.

Problém

Trh s kancelářským nábytkem představuje komunikačně velmi nediferencované prostředí. Office Pro spravuje v současnosti tři značky – Office Pro, Hobis a Exner. Každá z nich oslovuje jiného zákazníka a proto by měla mít vlastní unikátní pozici pro komunikaci. Jak ale takovou pozici najít a jakou roli má hrát zastřešující značka Office Pro?

Jaké jsou vztahy mezi značkami, které spravujeme? Jaká je jejich hierarchie? Které jsou strategické, prioritní a které jsou taktické? Jaké synergie mezi jednotlivými značkami můžeme využít? Odpověď na tyto otázky obsahoval dokument popisující značkovou strategii společnosti Office Pro.

Řešení

Idealisti provedli značkový audit a poté moderovali workshop, na kterém společně s klientem identifikovali unikátní vlastnosti jednotlivých brandů. Na jejich základě byla vytvořena značková identita, která určovala jejich roli v celém portfoliu. Díky tomu bylo následně snadné definovat komunikační strategii, která pomohla při návrhu nové webové stránky a sady dalších marketingových aktivit.