Strategie & InsightStrategie značky

Vodafone: Jak vtáhnout zaměstnance a partnery do příběhu značky?

Klient: Vodafone

Problém

Společnost Vodafone je jedním z vedoucích poskytovatelů telekomunikačních služeb v ČR, nicméně její pozice už není tak silná uvnitř společnosti samotné. Zejména u firem poskytujících služby jsou nejvýznamnějším médiem šíření dobré pověsti značky její zaměstnanci. Vodafone oslovil Idealisty s cílem napravit tuto nevyrovnanou situaci.

Řešení

Idealisti zavedli ve společnosti Vodafone proces interního brandingu, jehož smyslem je vytvořit aktivní a pozitivní vztah ke značce u zaměstnanců a partnerů. Na základě kvalitativního a kvantitativního šetření jsem navrhli a facilitovali sérii workshopů, na kterých se zaměstnanci aktivně učili hodnotám značky Vodafone prostřednictvím interakce s nástrojem učící mapy.