Marketingová strategie

Vorwerk: Jak úspěšně uvést novou značku robotických vysavačů na již obsazený trh?

Klient: Vorwerk

Problém

Vorwerk – tradiční výrobce a distributor vysavačů – se rozhodl uvést na trh novou značku robotických vysavačů. Managament si byl vědom silného konkurenčního boje, a tak potřeby nalezení silných prodejních argumentů a kvalitního zacílení své marketingové strategie.

Řešení

Idealisti navrhli a zrealizovali spotřebitelský výzkum, jehož cílem bylo definovat a popsat cílovou skupinu robotických vysavačů a hlouběji porozumět jejím postojům a spotřebnímu chování. Základní popis cílové skupiny jsme provedli prostřednictvím kvantitativního online dotazníkového šetření. Hlubší vhled jsme získali díky hloubkovým rozhovorům s jednotlivými představiteli cílové skupiny a vizuální etnografii.

Výsledky

Závěry z našeho výzkumu přinesly managementu společnosti Vorwerk doporučení, jak nastavit marketingovou strategii tak, aby úspěšně zavedla novou značku robotických vysavačů na trh.